Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής

Δείτε απόσπασμα από την τοποθέτηση του επικεφαλής του συνδυασμού "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" και Δημοτικού Συμβούλου Αντώνη Αχιλ. Καλογερόγιαννη για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24/10/2011