ΔΡΑΣΕΙΣ


ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ Μ.Κ.Ο 


ΜΕΙΩΣΑΜΕ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ