Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Πειραματικά Σχολεία Πειραιά

Μετά την απόρριψη του αιτήματος από το Υπουργείο για σύσταση τριών ξεχωριστών σχολικών επιτροπών για την Ιωνίδειο, το Ράλλειο θηλέων και το Ζάννειο , ο συνδυασμός "Πειραιάς όλοι μαζί" διατύπωσε την πρόταση να δημιουργηθεί μια τριμελής υποεπιτροπή εντός της ενιαίας σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , που ήδη έχει συσταθεί, και η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τα πειραματικά - πρότυπα σχολεία της πόλης μας. Μάλιστα, προτείνουμε, στο κανονισμό λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής επιτροπής να υπάρξει πρόβλεψη και να διατυπωθεί με σαφήνεια ο ρόλος της τριμελούς υποεπιτροπής , ειδικά ως προς την διαχείριση των οικονομικών των σχολείων αυτών.
Ο Δήμαρχος προσανατολίζεται στο να δημιουργήσει άτυπες σχολικές επιτροπές για όλα τα σχολεία του Πειραιά, οι οποίες θα "υπάγονται άτυπα" στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Ετσι τουλάχιστον ισχυρίστηκε σε ερώτημα που έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Καλογερόγιαννης.
Ο συνδυασμός μας πιστεύει οτι , με τις άτυπες σχολικές επιτροπές σε κάθε σχολείο, δεν διασφαλίζεται , ειδικά για τα πειραματικά-πρότυπα σχολεία, καμιά ανεξαρτησία , ιδιαίτερα στην οικονομική διαχείριση και αυτοτέλεια. Καλό θα είναι, να δεσμευτεί η ενιαία σχολική επιτροπή ως προς την "διαφορετικότητα" στην αντιμετώπιση των τρίών αυτών σχολείων της πόλης μας, που αποδεδειγμένα εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν στον Πειραιά μας τα μέγιστα