Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Σύσταση αυτοτελών σχολικών επιτροπών


Στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας, το βράδυ της 9ης Μαρτίου, αποφασίστηκε η δημιουργία αυτόνομων σχολικών επιτροπών για την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή, το Ράλλειο Γυμνάσιο & Λύκειο και το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο.
Αν και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ήταν αρχικά η σύσταση μιας σχολικής επιτροπής για τα πειραματικά σχολεία της πόλης μας στην οποία θα περιλαμβάνονταν η Ιωνίδειος, το Ράλλειο και το Ζάννειο, στο τέλος και μετά από γόνιμο και παραγωγικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και των δημοτικών συνδυασμών, ο Δήμαρχος αποφάσισε να υιοθετήσει την άποψη που εκφράστηκε σχεδόν από όλους τους δημοτικούς συμβούλους , για σύσταση ανεξάρτητων σχολικών επιτροπών .
Ο συνδυασμός μας εξ αρχής είχε δηλώσει οτι θα στηρίξει μια τέτοια απόφαση η οποία δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να προσφέρουν το αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου πνευματικό και κοινωνικό έργο τους στους νέους της πόλης μας.
Πιστεύουμε οτι και ο συνδυασμός μας πιστώνεται μικρό μερίδιο από την επιτυχία αυτή για τα σχολεία της πόλης μας, όπως και όλοι οι άλλοι συνδυασμοί που υποστήριξαν την άποψη αυτή।
Γραφείο Τύπου & Ενημέρωσης "Πειραιάς, όλοι μαζί"