Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε οτι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011, θα συζητηθεί το θέμα των σχολικών επιτροπών.
Ο συνδυασμός μας ξεκάθαρα είχε υποστηρίξει την αυτοτέλεια των σχολικών επιτροπών για ιστορικά και ιδιαίτερα σχολεία της πόλης μας , όπως η Ιωνίδειος Πρότυπος Σχολή και το Ράλλειο Γυμνάσιο & Λύκειο.
Με χαρά διαπιστώνουμε οτι στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δημοτική αρχή , η οποία συστήνει μια σχολική επιτροπή με την επωνυμία <Σχολική Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων Δήμου Πειραιά> και στην οποία περιλαμβάνονται η Ιωνίδειος, το Ράλλειο και το Ζάννειο.

Θετική πρόταση της δημοτικής αρχής για την διαμόρφωση της οποίας συμβάλλαμε όλοι εμείς οι απόφοιτοι της Ιωνιδείου που μετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πραγματικά η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας στους νέους και στις νέες του Πειραιά και επιτυγχάνεται και η πολυπόθητη συναίνεση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.


Αντώνιος Αχιλ. Καλογερόγιαννης
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος
Επικ. Συνδυασμού "Πειραιάς, όλοι μαζί"