Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

Συνέντευξη του υπ. δημάρχου Πειραιά κ. Αν. Καλογερόγιαννη στην ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ