Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Τι γίνεται με την ανακύκλωση στον ΠΕΙΡΑΙΑ;

Πολλά έχουν ακουστεί για την ανακύκλωση στον Πειραιά όμως τι γίνεται πραγματικά..; Η ανακύκλωση άρχισε να εφαρμόζεται με σημαντική καθυστέρηση από το δήμο Πειραιά, ενώ παράλληλα καθυστέρησε ή σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση και τους μπλε κάδους. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας.. μπλε κάδοι και πράσινοι κάδοι να υποδέχονται ΟΛΑ τα σκουπίδια, χωρίς διάκριση..

Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολλές φορές, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Το τελευταίο χρόνο μάλιστα έγινε σαφές ότι υπάρχει αδυναμία των υπηρεσιών του δήμου για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω κυρίως της ελλιπούς στελέχωσης των υπηρεσιών καθαριότητας (εκκρεμούν προσλήψεις συμβασιούχων από το Δεκέμβριου 2009) ενώ καταγράφτηκαν αρκετές διαμαρτυρίες για μη λειτουργική χωροθέτησή των μπλε κάδων αλλά και για μειωμένα δρομολόγια αποκομιδής.

Όμως όταν η ενημέρωση για την ανακύκλωση είναι ελλιπής για το προσωπικού του δήμου, πώς μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να την ακολουθούν; Υπάρχουν καταγραφές – και είναι αρκετές - για απορριμματοφόρα που αδειάζουν και τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης μαζί με τους πράσινους, καθώς και υπάλληλοι του δήμου να αδειάζουν τους κίτρινους κάδους (της ανακύκλωσης χαρτιού) στους πράσινους (που είναι για όλα τα απορρίμματα).

(Οι κίτρινοι κάδοι της ανακύκλωσης του χαρτιού αδειάζονται στους πράσινους)

Όμως το θέμα της καθαριότητας δεν είναι καινούριο.. χαρακτηριστική είναι και η δήλωση που έκανε σε σχετική ημερίδα για την καθαριότητα ο Κος Δρίτσας, ότι «Εδώ και 12 χρόνια ασχολούμαστε σαν Λιμάνι της Αγωνίας με την καθαριότητα, η προηγούμενη δημοτική αρχή κέρδισε της εκλογές από τον κο Λογοθέτη με σύνθημα την καθαριότητα. Σήμερα ασχολούμαστε πάλι με αυτό το θέμα γιατί δεν έχει λυθεί. Θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει όλοι σε αυτό το θέμα»

Η μη εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης ή εναλλακτικές λύσεις που προτείνει ο ανεξάρτητος συνδυασμός μας για τον Πειραιά, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τελών αποκομιδής απορριμμάτων στο άμεσο μέλλον, ειδικότερα μετά το 2012, όπου οι ΧΥΤΑ περιορίζονται δραστικά (μαρτυρίες δημάρχων).

Με την λήξη της θητείας της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής είναι εμφανής η έλλειψη πλάνου και μακροχρόνιας στρατηγικής για την ανακύκλωση – Ανακύκλωση δεν αποτελεί μόνο η αποκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων, χρειάζεται και διαχείριση. Για την διαχείριση υπάρχουν εναλλακτικές που όχι μόνο βοηθούν σημαντικά την απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά προσφέρουν και οικονομικά οφέλη για τον δήμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Βιέννης.

Κλείνοντας, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για την καθαριότητα χρειάζονται 2 πράγματα μόνο.. σωστή διοίκηση (για την λήψη αποφάσεων, άμεσα εφαρμόσιμων) και υλικοτεχνική υποδομή (όπου η γνώση της τεχνολογίας είναι εργαλείο). Ο συνδυασμός αυτών των δύο (διοίκηση και υποδομές) όχι μόνο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μόνιμη λύση του προβλήματος της καθαριότητας στον Πειραιά, αλλά και εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και ποιότητας ζωής.


Πέτρος Βιολάκης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος «Πειραιάς Όλοι Μαζί»

Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες.