Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Προβλήματα Σχολικών Επιτροπών

Μπορείτε να δείτε την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Αντώνη Καλογερόγιαννη για τα προβλήματα , κυρίως οικονομικά, των σχολικών επιτροπών στην πόλη του Πειραιά.