Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Σχολικές Επιτροπές & Ιωνίδειος ΣχολήΟ συνδυασμός μας πιστεύει οτι τα δυο ιστορικά σχολεία της πόλης μας, όπως είναι η Ιωνίδειος Πρότυπος Σχολή και το Ράλλειο Γυμνάσιο & Λύκειο Θηλέων , πρέπει να εξαιρεθούν από την υπαγωγή των σχολικών τους επιτροπών σε μία γενική, εννιαία σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διατήρηση τους ως αυτοτελείς σχολικές επιτροπές όπως είναι έως σήμερα, επιβάλλεται αλλά και προβλέπεται από το νόμο 3852/2010 λόγω της ιστορίας τους αλλά και της τεράστιας προσφοράς των σχολείων αυτών στην πόλη του Πειραιά।


Σύμφωνα με τον “Καλλικράτη” καταργούνται στις 31.12.10 όλες οι Σχολικές Επιτροπές και θ’ αντικατασταθούν από δύο συνολικά Σχολικές Επιτροπές σε κάθε Δήμο: μία για την πρωτοβάθμια και μια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η σύνθεση αυτών των νέων επιτροπών, ούτε βάσει ποιων κανόνων θα λειτουργούν. Πόσο μάλλον για το πώς θα χρηματοδοτούνται οι σχολικές μονάδες. Όμως μπορούν εξαιρεθούν με βάση το άρθρο 103 του νόμου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση καθώς και τα ιδρύματα. Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

Ζητάμε από το Δήμαρχο Πειραιά να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και να βοηθήσει στην πραγματική αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στη νεολαία του Πειραιά.