Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Ανακύκλωση – Αποκομιδή και Διαχείριση Απορριμμάτων


Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη «Πειραιάς Όλοι Μαζί», με ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο δήμο Πειραιά, σχετικά με την ανακύκλωση και τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής, που στο σύνολό τους, αποτιμούνται θετικά μέχρι στιγμής.
Με αφορμή, μάλιστα, την συνάντηση του Δήμαρχου Πειραιά κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου με τον Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη, εκτός της εντατικοποίησης της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών και των απορριμμάτων, για ένα ενιαίο σχέδιο αποκομιδής αλλά και διαχείρισης των υλικών αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους δεν μπορεί να θεωρηθεί διαχείριση απορριμμάτων για το δήμο μας, μιας και μετά την αποκομιδή την ευθύνη διαχείρισης την έχει πλέον η εταιρία ανακύκλωσης, μετά από συμφωνία με τον δήμο.
Επίσης να υπογραμμίσουμε το έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο είναι και ευθύνη την συνεργάτιδας εταιρίας. Πεποίθησή μας είναι ότι καμία επιπλέον χρέωση για υπηρεσίες ενημέρωσης, σχετικά με τα υλικά ανακύκλωσης, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το δήμο μας.
Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις πάγιες θέσεις μας για δημιουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στον δήμο μας στα πλαίσια ενός σχεδίου συνολικής διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο μπορεί να στεγαστεί στο οικόπεδο πολλών στρεμμάτων που βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του δήμου Πειραιά, στο Σχιστό.
Είναι τουλάχιστον οξύμωρο στη Ρωσία να αναλαμβάνει τη διαχείριση των σκουπιδιών Ελληνική Κοινοπραξία ενώ στον δήμο μας να παρουσιάζουμε ακόμα «μαθησιακές αδυναμίες» σε θέματα ανακύκλωσης.
Όπως, χαρακτηριστικά αναφέρει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» (Κυριακή 30.1.2011) , οι ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) μπορεί να μην ευδοκιμούν και τόσο στα εδάφη της ελληνικής επικράτειας, αλλά φαίνεται ότι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης εκτός συνόρων και μάλιστα αξιοποιώντας ελληνικά χέρια και ελληνική τεχνογνωσία. Μάλιστα, οι διοικητικές αρχές της Αγίας Πετρούπολης υπέγραψαν συμφωνία με κοινοπραξία ελληνικών συμφερόντων, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία μονάδας διαχείρισης αστικών συμμείκτων απορριμμάτων ενδεικτικής δυναμικότητας 350,000 τόνων για περίοδο 30 ετών. Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει βάση και αφετηρία για παρόμοια έργα διαχείρισης απορριμμάτων ανά τη ρωσική επικράτεια.
Η τεχνολογική αυτή λύση είναι πλήρως καθετοποιημένη και πρωτοπόρος με μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, σε συνέπεια με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ αναφορικά με την «ιεράρχηση των διαδικασιών επεξεργασίας αποβλήτων», ενώ μέσω χρήσης βιολογικής επεξεργασίας του βιο-αποκοδομήσιμου – οργανικού – κλάσματος (biodegradable fraction) οδηγεί στην παραγωγή βιομάζας πλούσιας σε ανανεώσιμο περιεχόμενο, το οποίο προωθείται προς ενεργειακή αξιοποίηση. Η διαδικασία αυτή έχει τα εξής αποτελέσματα : 1/ Ελαχιστοποίηση των αδρανών υπολειμμάτων σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 2/ Αποφυγή επικίνδυνων / τοξικών αποβλήτων, 3/ ελαχιστοποίηση εκπομπών CO2 και 4/ θετικό αποτύπωμα άνθρακα.
Και όμως, ενώ οι Ρώσοι φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν στον δρόμο των ΣΔΙΤ, στην Ελλάδα παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος γύρω από τις ΣΔΙΤ στον τομέα των σκουπιδιών, τα πράγματα εν τέλει εμφανίζονται να προχωρούν με ρυθμό χελώνας.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι συνδυασμός «Πειραιάς Όλοι Μαζί» στο αναπτυξιακό του σχέδιο, έχει ήδη προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων για το Δήμο Πειραιά με τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Μήπως είναι καιρός ο Δήμος Πειραιά να αναζητήσει και άλλες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων ?


Αλεξάνδρα Βερναρδάκη
Επιλαχούσα Δημοτική Σύμβουλος «Πειραιάς Όλοι Μαζί»
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MA), Πανεπιστημίου Πειραιά
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of London
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

Από το γραφείο ενημέρωσης συνδυασμού «Πειραιάς Όλοι Μαζί»
http://pireasoloimazi.blogspot.com/
τηλ. 210 4194258, φαξ. 210 4194259