Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Αναθέσεις και .... διαφάνεια !

Ούτε η δημοσιευμένη απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπόρεσε να πείσει τον , για λίγο καιρό ακόμα Δήμαρχο Πειραιά, ο οποίος κατέφυγε στις γνωστές παλαιοκομματικές τακτικές, χαρακτηρίζοντας ψευδή τα στοιχεία που παρουσιάσαμε στηριζόμενα σε αναληθή δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ο δημοτικός σύμβουλος της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Αντώνης Καλογερόγιαννης και υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, παρουσίασε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. σύμφωνα με την οποία οι εκδηλώσεις για την πρεμιέρα του Δημοτικού θεάτρου εδόθησαν με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία.

«…….Για τις ανάγκες των εγκαινίων και συγκεκριμένα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν εν όψει της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και κατόπιν διαπραγματεύσεων ο κ. Ευαγγελινός Φωκάς κατέθεσε στον Ο.Π.Α.Ν. την με αρ. πρωτ. 1.377/2013 πρότασή του για ένα τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Επειδή συντρέχουν λόγοι καλλιτεχνικοί, σχετικοί με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων και οι προς παροχή υπηρεσίες είναι μοναδικές, διότι ο κ. Ευαγγελινός Φωκάς στη συνημμένη πρότασή του για τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου έχει την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια και επομένως και τα πνευματικά δικαιώματα της εν λόγω πρότασης και επειδή για καλλιτεχνικούς λόγους (εξειδίκευση προσωπικού σε υλοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων) οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρότασής του μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία «View Master Α.Ε.» Δ/νση: Βριλησσού 65, Πολύγωνο, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γιώργο Κυριάκο η οποία προσφέρει το πλέον κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη καλλιτεχνική εκδήλωση και συνεπώς η σύμβαση προτείνεται να ανατεθεί στον ανωτέρω……» 

Και συνεχίζει η απόφαση του Ο.Π.Α.Ν. «…..Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1.411/2013 μελέτη, προϋπολογισμού 157.540,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. και ……Γ. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορά τις εκδηλώσεις των εγκαινίων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, προϋπολογισμού 157.540,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1β΄ του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007. Ειδικότερα συντρέχει λόγος σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, διότι ο κ. Ευαγγελινός Φωκάς έχει τα πνευματικά δικαιώματα της πρότασης για τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου, δεδομένου ότι έχει την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια και επειδή για καλλιτεχνικούς λόγους (εξειδίκευση προσωπικού σε υλοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων) οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρότασής του μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία «View Master Α.Ε.» Δ/νση: Βριλησσού 65, Πολύγωνο, Αθήνα.

Δ. Αναθέτει την εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορά τις εκδηλώσεις των εγκαινίων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στην εταιρεία «View Master Α.Ε.» Δ/νση: Βριλησσού 65, Πολύγωνο, Αθήνα έναντι του ποσού των 154.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..»

Από το παραπάνω έγγραφο βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι εκδηλώσεις θα είναι τριήμερες, θα έχουν ένα συνολικό κόστος περίπου 300.000 € και ανατίθενται απευθείας σε εταιρεία λόγω της εξειδίκευσης προσωπικού και των πνευματικών δικαιωμάτων του καλλιτέχνη !

Καταπληκτική αίσθηση διαχείρισης δημοσίου χρήματος από τον για λίγο καιρό ακόμα Δήμαρχο Πειραιά, καταπληκτική αίσθηση διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. 

Το δύσκολο τελικά δεν είναι να είσαι σοβαρός και με πολιτικό ήθος δημοτικός σύμβουλος της πόλης σου , το δύσκολο είναι να είσαι σοβαρός Δήμαρχος !


Γραφείο Τύπου & Ενημέρωσης
Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»