Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011

Προλάβαμε...... αυτό κάναμε !

Έλεγχος παντού .
Καλόπιστη κριτική παντού, προς όλους και για όλα.
Πρόληψη αντί για καταστολή .

Με αυτή τη φιλοσοφία και αυτή τη λογική κινούμαστε στα δημοτικά δρώμενα και επ΄ ουδενί δεν κατηγορήσαμε κανένα. Δεν καταλαβαίνουμε όμως τον εκνευρισμό κάποιων όταν δέχονται κριτική. Πρέπει να συνηθίζουν οτι οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτό το ρόλο επιτελούν και είναι ελεύθεροι να δημοσιοποιούν τη γνώμη τους και να επικοινωνούν με τον κόσμο που τους ψήφισε, όσο κι αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. Οι εποχές αυτές έχουν περάσει. Ο κόσμος απαιτεί αλήθειες από όλους μας .

Δείτε το στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.