Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010


Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, που έγινε στις 31/12/2009, συγκρότημα από τα Δωδεκάνησα είπε τα κάλαντα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους Πειραιά.